Ośrodek działaj lokalnie

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

O Programie / Aktualności / Rozśpiewani w tradycji - podsumowanie projektu

2017-10-21

Rozśpiewani w tradycji - podsumowanie projektu

Projekt "Rozśpiewani w tradycji" miał na celu kutywowanie tradycji muzycznych Ziemi Biłgorajskiej i polegał na przeprowadzeniu warsztatów śpiewaczych dla uczniów dwóch dwóch szkół podstawowych w Gminie Biłgoraj, prezentacji dokonań młodzieży poprzez wspólne występy z Zespołem Śpiewaczym, zakupie strojów ludowych i tworzeniu młodzieżowej grupy śpiewaczej kultywującej lokalne tradycje.

We wrześniu przeprowadzono warsztaty z techniki białego śpiewu z instruktorem, a w październiku zrealizowano warsztaty poznawania i nauki tradycyjnych pieśni biłgorajskich w ramach bezpośredniego przekazu Mistrz - Uczeń z Zespołem Śpiewaczym z Rudy Solskiej. Realizowane przez cały październik cotygodniowe spotkania z Zespołem sprawiły, że młodzież poznawała  historię, dorobek i  dokonania oraz tradycyjne pieśni biłgorajskie z repertuaru Zespołu Śpiewaczego z Rudy Solskiej. W ramach warsztatów młodzież nauczyła się śpiewać 4 pieśni: "Nasiałam se rutki", "Ponad leseńkiem", "Jak ja sobie z miasta szed" i "Zielono zasiała, niebieskie mi zeszło".

 

31 października 2017 r. podczas spotkania bibliotecznego  w Zespole Szkół w Soli dla uczniów i nauczycieli tej szkoły wystąpił Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej. Ponadto wówczas również młodzież zaprezentowała swoje nabyte podczas warszatów śpiewaczych umiejętności. Natomiast 9 listopada taki wspólny występ młodzieży z Zespołem Śpiewaczym zorganizowano w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej. Miało to miejsce podczas akademii szkolnej z okazji obchodów 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dla społeczności gminy Biłgoraj i gości  Zespół  Śpiewaczy z Rudy Solskiej wystąpił wraz z młodzieżą podczas XXII Jesiennej Biesiady Kulturalnej w dniu 11 listopada w Korytkowie Dużym. Dziewczęta zaprezentowały się wówczas w zakupionych w ramach projektu strojach biłgorajsko - tarnogrodzkich.

Projekt "Rozśpiewani w tradycji"  sfinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie X" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i partnerów Miasto Gminę Biłgoraj i Gminę Biłgoraj.

Ośrodek Działaj Lokalnie
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

ul. T. Kościuszki 65
23-400 Biłgoraj

tel. 84 686-48-77
fax. 84 686-53-93
tel. kom. 606-925-977
e-mail: flzb@lbl.pl

Znajdziesz na na Facebooku
f
© 2018 Net Partners