Ośrodek działaj lokalnie

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Konkurs "Opowiedz..."

TERMINY:

Wnioski należy złożyć drogą mailową na adres flzb@lbl.pl lub osobiście w siedzibie Fundacji FLZB (wymagana forma elektroniczna) do 20 grudnia 2020r.

CEL KONKURSU

Konkurs „Opowiedz…”, prowadzony w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego.

Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie. Prace powstałe w ramach Konkursu „Opowiedz…” powinny spełniać funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości.


ADRESACI KONKURSU
Konkurs adresowany jest do wszystkich grantobiorców ODL uczestniczących w Programie „Działaj Lokalnie”, realizujących lokalne konkursy grantowe w danej edycji.

KATEGORIE KONKURSOWE

Zależy nam na zachowaniu perspektywy sukcesu. Za pomocą twórczych środków wyrazu realizatorzy projektów „Działaj Lokalnie” powinni pokazać swoje fantastyczne inicjatywy i ich wspaniałe rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszły w społecznościach w wyniku ich aktywności. „Opowiedz… i zrób wrażenie!” to motto przyświecające Konkursowi.


Kategoria 1: człowiek

Filmy w tej kategorii powinny opowiadać o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu. Mogą przedstawiać lokalnych liderów, ale też zwykłych uczestników projektu, dorosłych i dzieci – każdego, kto może być bohaterem historii związanej z projektem.


Kategoria 2: miejsce

Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty. Ważne jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać wspólną pracę i oczywiście - efekt.


Kategoria 3: motyw

Kategoria „Motyw” daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby ogniskowały zainteresowanie mieszkańców i pozwalały na ich rozwój, odpowiadając jednocześnie na konkretne potrzeby.

Kategoria 4: filmowy produkt projektu
Ta kategoria została stworzona z myślą o grantobiorcach, którzy jako cel swojego projektu "Działaj Lokalnie" obrali nakręcenie teledysku (np. do własnej piosenki), filmu krótkometrażowego, filmu edukacyjnego, animowanego, filmu promującego miejscowość itp. W tej kategorii mogą być zgłaszane prace, które są produktem projektu, a nie (jak w pozostałych kategoriach) opowiadają o zmianie, jaka zaszła wskutek projektu.FORMA PRAC

Prace do Konkursu mogą mieć jedną z dwóch form:

  • Reportaż multimedialny: nie dłuższy niż 2,5 minuty; należy przesłać link do nagrania na otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie (np. youtube, vimeo).
  • Krótki film: nie dłuższy niż 2,5 minuty; należy przesłać link do nagrania na otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie (np. youtube, vimeo).

Nie przyjmujemy prac na płytach CD i innych nośnikach, jak również w postaci załączników do e-maili. Przyjmujemy jedynie linki do stron internetowych. Prace, które nie spełniają wymienionych parametrów mogą zostać odrzucone z przyczyn formalnych.
Do każdej pracy (niezależnie od formy) musi być dołączony krótki opis (do 1000 znaków ze spacjami), oddający najważniejsze założenia projektu. Opis należy zamieścić w karcie zgłoszenia do Konkursu, jak również w serwisie, w którym została zamieszczona praca.
Prace konkursowe powinny być opatrzone oświadczeniem:
     [Tytuł pracy] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Przedstawiony projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz zawierać logo Programu „Działaj Lokalnie” na planszy końcowej.

LINKI PRAC ZŁOŻONYCH DO KONKURSU "OPOWIEDZ..."

Stowarzyszenie Noodles Stage (kategoria: motyw)

 

Pracownicy Biłgorajskiej Telewizji Kablowej (kategoria: motyw)

 

Stowarzyszenie Noodles Stage (kategoria: motyw)

Grupa Nieformalna Pracownicy Biłgorajskiej Telewizji Kablowej (kategoria: motyw)

Klub LZS Dąbrowica (kategoria: motyw)

Grupa nieformalna Aarcia (kategoria: motyw)

 

Grupa Nieformalna "Aaricia" ( kategoria: filmowy produkt projektu)

Stowarzyszenie Noodles Stage (kategoria: motyw)

Grupa nieformalna Miłośnicy Książek ( kategoria: filmowy produkt projektu)

Ochotnicza Straż Pożarna w Brodziakach ( kategoria: filmowy produkt projektu)

Stowarzyszenie Przyjaciół Toru Sportów Motorowych ,,AUTODROM BIŁGORAJ" ( kategoria: filmowy produkt projektu)

Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju ( kategoria: filmowy produkt projektu)

 

Ludowy Zespół Sportowy Dąbrowica w Dąbrowicy (kategoria: miejsce)

Stowarzyszenie Noodles Stage (kategoria: miejsce)

Związek Młodzieży Wiejskiej w Brodziakach (kategoria: motyw)

Pracownicy Biłgorajskiej Telewizji Kablowej (kategoria: motyw)

Tytuł Pobierz
Regulamin konkursu PDF Pobierz (655 kB)
Karta zgłoszeniowa Pobierz (55 kB)

Ośrodek Działaj Lokalnie
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

ul. T. Kościuszki 65
23-400 Biłgoraj

tel. 84 686-48-77
fax. 84 686-53-93
tel. kom. 606-925-977
e-mail: flzb@lbl.pl

Znajdziesz na na Facebooku
f
© 2021 Net Partners