Ośrodek działaj lokalnie

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

O Programie / Aktualności / Rozśpiewani w tradycji

2017-10-04

Rozśpiewani w tradycji

Celem projektu „Rozśpiewani w tradycji” jest  kultywowanie tradycji muzycznych  Ziemi Biłgorajskiej, poprzez zachowanie umiejętności śpiewania białym głosem, wyjątkowym i charakterystycznym dla naszego regionu oraz ocalenie od zapomnienia repertuaru tradycyjnych pieśni biłgorajskich.

Działania projektowe realizowane są  w dwóch szkołach - w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej i w Zespole Szkół w Soli i obejmą warsztaty z technik białego śpiewu, naukę repertuaru tradycyjnych pieśni biłgorajskich, wspólne występy młodzieży z Zespołem Śpiewaczym z Rudy Solskiej oraz  utworzenie młodzieżowej  grupy śpiewaczej  kultywującej lokalne tradycje.

20 września i 4 pażdziernika 2017 r. odbyły się pierwsze z cyklu warsztaty białego śpiewu. Warsztaty śpiewu tradycyjnego z elementami emisji i higieny głosu to praca nad techniką śpiewu tzw. otwartym głosem, charakterystyczną dla śpiewu wiejskiego w kulturach tradycyjnych. Zajęcia są nie tyle procesem opanowywania konkretnego repertuaru pieśniowego, co przede wszystkim pracą nad stylem wokalnym oraz poszerzaniem wiedzy o kompetencjach kulturowych, niezbędnych do zrozumienia specyfiki śpiewu wiejskiego, jego funkcjonalności i zawartości symbolicznej. Głównym celem zajęć jest przede wszystkim "rozśpiewanie" uczestników, przygotowanie do wejścia w specyfikę śpiewu tradycyjnego oraz zachęta do poznania i zgłębienia walorów swojego głosu.

Warsztaty przeprowadzono w dwóch szkołach - w Woli Dereźniańskiej i w Soli. Wzięło w nich udział ok. 50 uczniów zklasy IV,V,VI i VII, którym bliskie są tradycje Ziemi Biłgorajskiej, którzy lubią śpiewać i chcieliby realizować swoje muzyczne pasję. Poprowadziła je instruktor białego śpiewu pani Marta Graban - Butryn.

Kolejne warsztaty nauki repertuaru tradycyjnych pieśni biłgorajskich odbędą się w październiku i poprowadzi je Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej. Projekt "Rozśpiewani w tradycji"  realizowany przez Zespół Folkowy "Podkowa" i Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju został dofinansowany ze środków Programu "Działaj Lokalnie X" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i partnerów Gminę Biłgoraj i Miasto Gmina Biłgoraj

Ośrodek Działaj Lokalnie
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

ul. T. Kościuszki 65
23-400 Biłgoraj

tel. 84 686-48-77
fax. 84 686-53-93
tel. kom. 606-925-977
e-mail: flzb@lbl.pl

Znajdziesz na na Facebooku
f
© 2018 Net Partners